Buiten het gangbare en het gevestigde, aan emoties voorbij en na de afgrond is By Venture! vertrouwd.
Gewoon, met twee benen op de grond, sober.


By Venture

Je bent uitgenodigd.

Wanneer je iets fundamenteels wilt onderzoeken of wanneer je het waagt om een verstrekkende visie ook écht te leven.
En jou ontbreekt een tegenover op ooghoogte die naast je kan staan.
Zie de 'verklaring van integriteit en afstand' en toets dan de dagelijkse werkelijkheid van Ivo of van Sonja.

.

Levend midden in de maatschappij, zonder privacy en houvast.
Met het vertrouwen van leraren, vanuit een non-duale levenswijze (Mahamudra) die scherp reflecteert op illusie, met een ongekende eerlijkheid en directheid, eenvoudig, zoals de rauwe waarheid vanaf je sterfbed.
In werkelijkheid openhartig leven is buitengewoon en maakt vrij van materiële, lichamelijke en spirituele gehechtheid. Het geeft de ruimte om er voor medemensen te zijn; ongeconstrueerd natuurlijk en spontaan.

Een man.  Een vrouw.

... treffend in het zijn van een tegenover, die zich eerlijk durft te uiten in spontaan gedrag en 'verboden' inzichten, onverstoord door het gangbare, los van het gevestigde en vrij van enige verplichting.
... ervaren in het geven van natuurlijke response. Geestelijk en lichamelijk.

Een zeldzame gelegenheid voor levensechte directe ervaring en communicatie.
Met een tijdelijk verblijf als mogelijkheid.

Kosteloos voor wie op weg is in volledig loslaten, een gift is vrij, van niets tot veel.
Een tarief naar draagkracht voor wie zichzelf privé of als professional 'alleen' richt op het onderzoeken van vaardigheden, veerkracht en iets wezenlijks.
Verklaring van integriteit, afstand en informatie veiligheid  klik hier.