Oprecht zijn vereist een ingrijpende norm; een ongekunsteld leven.

Het betekent eindverantwoordelijkheid nemen en compleet weglaten waar 98% van afhankelijk is:
privacy, bezit, emoties, facades, relaties, waardering, spiritualiteit, bevestiging, oordelen/afwijzen, enz..

Dit is een nogal rauwe directheid, die volgens de biologie en psychologie normaal is en emotionele rijpheid vereist.

Je bent uitgenodigd, door een man, door een vrouw. Ervaren in ongekunsteld leven. Zonder consensus en zonder theater.
Wij zijn een tegenover op ooghoogte, een klankbord. Spontaan en onredelijk eenvoudig. Ongehinderd door het gangbare, los van het gevestigde en vertrouwd met de resolute weg uit het boeddhisme, zie 'Vanaf - punt'.

By Venture!

Toets na het lezen van de 'Verklaring van integriteit' onze ervaring en het dagelijks leven. Dat is midden in de maatschappij, zonder privacy, vanuit 'Mahamudra'; een nonduale levensvisie met ongevoelige directheid en rauwe eerlijkheid. Die compromissen uitsluit en verstoppen blootlegt. Met een eenvoud en waarheid als kijk je op je leven vanaf het sterfbed.

Deze verplichting in praktijk leven, hoe natuurlijk dat ook is,
is afstotelijk, onbegrijpelijk of te vergaand voor wie nog te vol is van materiële, lichamelijke en spirituele hechting.

.

Er is geen commercieel motief.
Een gift is vrij voor wie welvaart heeft achtergelaten. En anders een tarief naar draagkracht, van echt niets tot heel veel.